Περιγραφή του παιχνιδιού

Αρχική μορφή του χώρου-κόσμου του παιχνιδιού σε μορφή .jpg

Αρχεία εκτύπωσης, μορφής .pdf, με τα αρχικά σχέδια του χώρου-κόσμου του παιχνιδιού