ΔΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ (ΕΞΑΜΗΝΟ 2o

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του μαθήματος N. Μαμάσης, Λέκτορας

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

X. Παπαθανασίου, Υποψήφια Διδάκτωρ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  

Χ. Παναγιωτοπούλου (τηλ. 210-772 2878)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Περιεχόμενα θεωρίας και ασκήσεων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Βιβλία μαθήματος

Πρόσθετη βιβλιογραφία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ενημερωτικό σημείωμα  

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

                                           

Προσφερόμενα θέματα για μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2010

Α/Α 

Συνοπτικός τίτλος κεφαλαίου

Ασκήσεις

Ημερομηνία

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι -ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

1

Εισαγωγή,  Φιλοσοφία

 

 

2

Χωρική μεταβλητότητα κατακρήμνισης

Άσκηση 1 για  παράδοση. Οδηγίες άσκησης 1

 Δεδομένα

 

 

3

Ειδικά θέματα- Άσκηση 2 για παράδοση. Οδηγίες άσκησης 2.

Δεδομένα (GIS, EXCEL)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ –ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ/ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

4

Θεωρία εμβάθυνσης στην πιθανοτική προσέγγιση

Ανασκόπηση ασκήσεων υδρολογίας -

 

 

5

Γεωστατιστική παρουσίαση- Άσκηση 3 για παράδοση,

Manual Geostatistics, Υπόδειγμα (EXCEL)

Δεδομένα

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ- ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

6

Προσομοίωση –Θεωρία, Υδατικά προβλήματα

 

 

7

Άσκηση 4 για παράδοση

Δεδομένα

 

8

Παρουσίαση SWAT

 

 

9

Παρουσίαση μοντέλου Υδρόγειος

 

 

10

Ειδικά θέματα

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ V-ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

11

Θεωρία Υδρολογικός σχεδιασμός και κλιματική αλλαγή

 

 

12

Οδηγία 2000/60

 Παρουσίαση Οδηγίας

 

13

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ