ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΚΔ_Addis Ababa
ΚΔ_Awassa
ΚΔ_Areka
ΚΔ_Hosaina

Γενικά χαρακτηριστικά

Κλίμα

Οικονομικοί δείκτες

Ιστορικά στοιχεία

VID_Savana