ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑΣ  ΛΟΥΡΟΥ

Ο ποταμός Λούρος έχει μήκος 75 km και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο, όπως και ο Άραχθος. Κυλάει παράλληλα με τον Άραχθο και οι πηγές του βρίσκονται κάπου κοντά στο βουνό Τόμαρος. Μετά τη Φιλιππιάδα αρχίζουμε να  ταξιδεύουμε παράλληλα με τον ποταμό Λούρο. Πριν συμπληρώσουμε δέκα χιλιόμετρα διαδρομής, συναντάμε επάνω στο δρόμο το μικρό φράγμα του Λούρου, ένα από τα παλαιότερα υδροηλεκτρικά έργα στην Ελλάδα. Απέχει από την Αθήνα περίπου 420 km. Η λεκάνη απορροής του ταμιευτήρα έχει έκταση 319 km2.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 1, 2

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 1

ΒΙΝΤΕΟ:

ΦΥΛΛΑΔΙΟ