ΠΟΤΑΜΟΣ   ΑΡΑΧΘΟΣ

Ο Άραχθος έχει μήκος 143 km και εκβάλλει στον Αμβρακικό κόλπο. Πρόκειται για τον ποταμό που διαρρέει την Άρτα και περνά κάτω από το θρυλικό γεφύρι της. Οι πηγές του και οι πηγές των παραποτάμων του, (Μετσοβίτικου, Ζαγορίτικου, Βάρδα και άλλων) ξεκινούν από τα όρη Λάκμος, Μιτσικέλι, Μαυροβούνι, και βέβαια, από την οροσειρά των Τζουμέρκων.

Αν πάρουμε την εθνική οδό Αγρινίου – Άρτας, τρία χιλιόμετρα πριν την Άρτα, θα δούμε στα δεξιά μας τη διασταύρωση, αριστερά αυτή τη φορά, προς το υδροηλεκτρικό έργο Πουρναρίου Ι. Το τεράστιο χωμάτινο φράγμα, δεύτερο σε μέγεθος στην Ελλάδα μετά του Μόρνου, είναι πολύ εντυπωσιακό από τα κατάντη. Μετά το έργο του Πουρναρίου Ι, ολοκληρώθηκε το 1997 και ο σταθμός του Πουρναρίου ΙΙ.

Τα φράγματα που έχουν κατασκευαστεί στον Άραχθο είναι τα εξής: Πουρνάρι Ι, Πουρνάρι ΙΙ.

ΒΙΝΤΕΟ