ΔΠΜΣ "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"

ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΞΑΜΗΝΟ 2o

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ , ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Μ. Μιμίκου, Καθηγήτρια, Συντονίστρια του μαθήματος

Ε. Μπαλτάς. Αναπλ. Καθηγητής

Ν. Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής

Ν. Μουτάφης, Λέκτορας

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Χ. Παπαθανασίου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  

Χ. Παναγιωτοπούλου (τηλ. 210-772 2878)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:

Περιεχόμενα θεωρίας και ασκήσεων

Πρόσθετη βιβλιογραφία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

Ενημερωτικό σημείωμα  

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

                                              

                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΥΛΙΚΟ

2/4/2014

1

Εισαγωγή

 

9/4/2014

2

Υδρολογία πλημμυρών

 

16/4/2014

3

Εκτίμηση πλημμυρικής απορροής με GIS

Επανάληψη - Εκτίμηση πλημμυρικής απορροής με GIS  (Video 1, 2)

23/4/2014

 

Διακοπές Πάσχα

 

30/4/2014

4

Άσκηση 1 για  παράδοση (ισόχρονες)

Εκφώνηση άσκησης, οδηγίες άσκησης, δεδομένα σε ΣΓΠ), toolbox

7/5/2014

5

Αντιπλημμυρικά έργα

Video 2012

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Σημειώσεις

14/5/2014

6

Αντιπλημμυρικά έργα

Video Διάλεξης 2011,

Video 2012

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Σημειώσεις

21/5/2014

7

Αντιπλημμυρικά έργα

Video 2012

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Σημειώσεις

Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3, Σημειώσεις

28/5/2014

8

Αστικές πλημμύρες – Όμβριες καμπύλες

Θεωρία

4/6/2014

9

Άσκηση 2 για παράδοση

Όμβριες καμπύλες, Άσκηση 2

Άσκηση 2α για παράδοση

11/6/2014

10

Άσκηση κατάκλυσης πλημμύρας (flood mapping) HEC-Ras

Παρουσίαση HEC-HMS και HEC-Ras

18/6/2014

11

Στιγμιαίες πλημμύρες και πλημμυρική πρόγνωση (αβεβαιότητα, μεθοδολογίες)

 

25/6/2014

12

Διαχείριση πλημμυρών -To πλημμυρικό καθεστώς στην Ελλάδα Ευρωπαϊκή διάσταση πλημμυρών

Οδηγία 2007/60ΕC

2/7/2014

13

Σύνοψη μαθήματος