ΔΠΜΣ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών

ΜΑΘΗΜΑ: ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής, Ευάγγελος Μπαλτάς Αναπληρωτής Καθηγητής - Δάνος Μαμάης, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  Κατερίνα Τζούκα 210-772 2837

                                                

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013

Ημερομηνία

Περιεχόμενο

Εκπαιδευτικό υλικό

25/2-1/3/2013

Ποσοτική διάσταση

Εισαγωγή στις υδρολογικές διεργασίες

Στατιστική ανάλυση υδρολογικών μεταβλητών

Ακραία γεγονότα.

Διαχείριση υδατικών πόρων

Κλίμα και υδατικοί πόροι

Εισαγωγή στην υδροηλεκτρική ενέργεια

Η αναπτυξιακή διάσταση του νερού

Ανάθεση θεμάτων

  

Εισαγωγή - Χιόνι- Μέτσοβο

Στατιστική - Ασκήσεις

Πλημμύρες - Ξηρασίες - Case studies

Διαχείριση- Η περίπτωση της Αθήνας

Κλίμα - Κλιματικός Άτλας

Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Σύνοψη οδηγιών πλαίσιο (2000/60-2007/60) - Νόμοι

Θέματα εργασιών 2011

8-10/4/2013

 

Ποιοτική διάσταση

Υδατικά οικοσυστήματα.

Ρύπανση υδατικών οικοσυστημάτων

Εκτίμηση ποιοτικής κατάστασης επιφανειακών υδάτων.

Η κατάσταση των υδάτινων σωμάτων στην Ελλάδα.

Ασκήσεις

 

Σημειώσεις (1, 2)

 Παρουσιάσεις (1, 2, 3, 4)

Ασκήσεις για παράδοση

Παραδείγματα

11-12/3/2013

Εξέταση ασκήσεων

Παρουσίαση εργασιών

Επισκόπηση του μαθήματος

Επίσκεψη σε φράγμα Αώου

Οδηγίες παράδοσης εργασιών, Οδηγίες παρουσίασης εργασιών

Ιστοσελίδα για φράγμα Αώου, Poster με το υδροσύστημα Αώου

Παλιά θέματα (2007, 2008, 2009, 2009α)

Video εκδρομής 2013 (145 MB)

Ιστοσελίδα υδροσυστήματος Αώου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κουτσογιάννης, Δ., και Θ. Ξανθόπουλος, Τεχνική Υδρολογία, Έκδοση 3, 418 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1999

Κουτσογιάννης, Δ., Στατιστική Υδρολογία, Έκδοση 4, 312 σελίδες, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1997

Μαμάσης, Ν., και Δ. Κουτσογιάννης, Φυσικές, κοινωνικές και τεχνολογικές πτυχές της ξηρασίας - Το παράδειγμα της Αθήνας, Φυσικές και Τεχνολογικές Καταστροφές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, επιμέλεια Κ. Σαπουντζάκη, 6188, Gutenberg, Αθήνα, 2007

Κουτσογιάννης, Δ., και Ν. Μαμάσης, Μέτσοβο: η υδρολογική καρδιά της Ελλάδας, Πρακτικά του Πρώτου Διεπιστημονικού Συνεδρίου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο, επιμέλεια Δ. Ρόκος, Μέτσοβο, 209229, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 1998.

          

Περίγραμμα Ύλης μαθήματος                                                                                                                         

 

Διάλεξη