ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΕΞΑΜΗΝΟ 2o)

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Κίμων Χατζημπίρος,  Καθηγητής, Συντονιστής, 210 -7722896

Δάνος Μαμάης, Αναπληρωτής. Καθηγητής, 210–7722901, mamais@central.ntua.gr

Δ. Δερματάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, 210-7722835, dermatas@central.ntua.gr

Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής, 210–7722843, nikos@itia.ntua.gr

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

Φοίβος Σαργέντης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:  

Έλσα Παντοπούλου,  (τηλ. 210-772 2897)

                                     

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (25/1/2016)

H εξέταση των δύο φοιτητών θα γίνει την Τρίτη 26.1 και ώρα 15 - 18:00 στον 4ο όροφο του κτ. Υδραυλικής.

 

Οι Διδάσκοντες

             

 

 

 

                                                                                                                      ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2014

                                                                                  Πέμπτη 14:45-17:30

Τμήμα 1 (Επώνυμα από Α έως και M): Νέα Κτήρια ΠΜ Αίθουσα 3

Τμήμα 2 (Επώνυμα από N έως και Ω):  Νέα Κτήρια ΠΜ Αίθουσα 5

Aριθμός μαθήματος

Αντικείμενο μαθήματος

Εκπαιδευτικό υλικό

1

Σύστημα, οικοσύστημα, ορολογία, φυσικοί παράγοντες (ακτινοβολία, ραδιενέργεια κ.λπ.), είδη οικοσυστημάτων, φυσικοί πόροι, αστικό περιβάλλον, αντίθεση μεταξύ ανάπτυξης και περιβάλλοντος

 

2

Οργανισμοί, μεταβολισμός, παραγωγή, φωτοσύνθεση, αναπνοή, περιοριστικοί παράγοντες, μοντέλο ροή ενέργειας,  βιολογική μεγέθυνση, τοξικότητα, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

3

Πληθυσμοί, μεταβολή, αλληλεπιδράσεις, μαθηματικά μοντέλα, ανθρώπινος πληθυσμός

 

4

Εισαγωγή στη Χημεία, βασικές χημικές έννοιες (συγκέντρωση, μοριακότητα, γραμμοϊσοδύναμο, κ.λπ). Φυσικά χαρακτηριστικά νερού  (χρώμα, θολότητα, γεύση, οσμή, θερμοκρασία).

Βοηθητικό Υλικό

5

Xαρακτηριστικά νερού (χημικές ιδιότητες: στερεά, pH, αλκαλικότητα, οξύτητα, διαλυτότητα στερεών και αερίων στο νερό, σκληρότητα, αγωγιμότητα). Στοιχειομετρία αντιδράσεων.

 

6

Aνθρακικό σύστημα νερού, ρυθμιστική ικανότητα νερού, δημιουργία ιζημάτων στο νερό

 

7

Κύκλος άνθρακα, κύκλος οξυγόνου, κύκλος αζώτου, κύκλος φωσφόρου, κύκλος θείου, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (αερόβια οξείδωση – αναπνοή, BOD, COD, νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αναερόβια αναπνοή)

Βοηθητικό υλικό

8

Υδατικά οικοσυστήματα, αποξυγόνωση, οργανικές ενώσεις στο νερό, θρεπτικά, ευτροφισμός, τεχνολογία επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

Βοηθητικό υλικό

9

Αστικά στερεά απόβλητα, μέθοδοι και τεχνολογίες διαχείρισης, περιβαλλοντικά ζητήματα

Βοηθητικό υλικό

10

Ενεργειακή στρατηγική και εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Κλίμα και κλιματικές διακυμάνσεις. Βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

Ενέργεια, Κλίμα, Βιοκλιματική

11

Ατμοσφαιρική χημεία, ρύποι τροπόσφαιρας, φωτοχημική ρύπανση, όξινη βροχή, τεχνολογία αντιμετώπισης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τοξική ρύπανση, ιχνοστοιχεία, βαρέα μέταλλα και οργανικές ενώσεις

Βοηθητικό Υλικο

12

 Μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, φαινόμενο θερμοκηπίου, ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, διαταραχές κύκλου νερού, διάβρωση και ερημοποίηση εδάφους

Όζον, Κλιματική αλλαγή

13

Επίλυση ασκήσεων

 

 

Αντιστοιχία μαθημάτων-τμημάτων

 

Αριθμός μαθήματος

Ημία

Τμήμα 1

Τμήμα 2

26/2/15

1

4

5/3/15

2

5

12/3/15

3

6

19/3/15

4

1

26/3/15

5

2

2/4/15

6

3

23/4/15

7

9

30/4/15

8

10

7/5/15

9

7

14/5/15

10

8

21/5/15

11

12

28/5/15

12

11

4/6/15

13

13

 

 

 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

          Ερωτήσεις θεωρίας                           Φυλλάδιο ασκήσεων            

Βιβλίο: Οικολογία, οικοσυστήματα και προστασία του περιβάλλοντος, Κίμων Χατζημπίρος

 

ΠΑΛΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Φεβ 1994, Σεπ 1994, Ιαν 1995, Σεπ 1995, Φεβ 1996, Σεπ 1996, Φεβ 1997, Οκτ 1997, Φεβ 1998, Σεπ 1998, Φεβ 1999, Σεπ 1999, Μαρ 2000, Σεπ 2000, Φεβ 2001, Σεπ 2001, Σεπ 2002, Ιουν 2003,  Σεπ 2003

Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών

Φεβ 1996, Οκτ 2001, Οκτ 2002

 

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ (ΦΙΛΟΤΗΣ)

Παρουσίαση της Βάσης Δεδομένων         Σύνδεση με τη Βάση Δεδομένων